Musik med noter🎼🎵🎶

På musiken håller vi på att lära oss om not- och pausvärden t.ex halvnot, fjärdedelspaus och helnot. Vi har använt oss av slagverk och vi har gjort egna små låtar av två takter med pinnar och ägg. Vi har också haft memory med noter då ska man ta en lapp och säga vad det står för not eller paus, när någon får upp en lapp med ett likadant tecken så ska den ge den till den som fick upp den först och den ska säga vad tecknet betyder. En gång gick vi omkring i musiksalen efter musik, vi gick efter takten, rytmen och melodin.

av: Freja🎶

 


Prenumerera på nya blogginlägg